Sách murach SQL Server 2012 for Developers

Murach.SQL.Server.2012.for.Developers.Aug.2012

Sách murach SQL Server 2012 for Developers

Hướng dẫn các kỹ năng cơ bản về slq server. Những tính năng này cho phép bạn tạo ra các ứng dụng cơ sở dữ liệu một cách chuyên nghiệp nhất.

$0.00

Giới thiệu về quyển sách murach SQL Server 2012 for Developers 

Được nhóm tác giả là những người dày dặn kinh nghiệm đúc kết lại kỹ năng cơ bản về slq server dành cho lập trình viên. Một cách chi tiết và khoa học nhất mang đến cho người đọc những hiểu biết cần thiết. Trình bày các câu lệnh SQL cần thiết để lấy và cập nhật dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu, cuốn sách này cũng giải thích làm thế nào để làm việc với  views, scripts, stored procedures, functions, triggers, cursors, transactions, locking, security, XML data...Những tính năng này cho phép bạn tạo ra các ứng dụng cơ sở dữ liệu một cách chuyên nghiệp nhất.