Sách IT

Murach.SQL.Server.2012.for.Developers.Aug.2012

€0,00

Sách murach SQL Server 2012 fo...

Hướng dẫn các kỹ năng cơ bản về slq server. Những tính năng này cho phép bạn tạo ra các ứn...

Mua ngay
Murach's jQuery, 2nd Edition

€0,00

Sách murach's jQuery, 2nd Edit...

Cung cấp và hướng dẫn các kỹ năng làm việc với jQuery.

Mua ngay
AngularJS in 8 Hours

€0,00

Sách AngularJS in 8 Hours

Quyển sách này dành cho người mới làm quen với AngularJS. AngularJS in 8 Hours là một cuốn...

Mua ngay