Fidget Cube

Fidget Cube

Fidget Cube

Fidget Cube là một sản phẩm đến từ Antsy Labs. Nó là tổng hợp những món đồ chơi như chiếc bật lửa, cái bút, những món đồ chơi nho nhỏ trong tay mình để bớt chán.

€106650,00

Đồ chơi gây nghiện Fidget Cube 

Đồ chơi gây nghiện Fidget Cube

Giới thiệu đồ chơi Fidget Cube

Lo lắng, căng thẳng, bồn chồn, có rất nhiều người có thể hưởng lợi từ việc sử dụng đồ chơi Fidget Cube này. Ngay cả đối với trẻ em cũng như trẻ mới biết đi đã tìm thấy được sự thích thú thực sự khi sử dụng nó. Việt Nam chúng ta cũng phát cuồng với món đồ chơi rất vui tay này. Fidget Cube có thể là đồ chơi của năm 2017 này.

Đặc điểm của sản phẩm

Fidget Cube là một sản phẩm đến từ Antsy Labs. Và mục đích của Fidget Cube là tạo ra một món đồ chơi làm giảm lo âu hoặc nhàm chán.